Systemy ERP - ścieżka Inżynieria oprogramowania dla SAP (HANA) ERP i programowanie w języku ABAP

Zapraszamy na webinar prezentujący studia podyplomowe:

SAP S/4HANA, ABAP – studia podyplomowe - zostań specjalistą, spotkanie z konsultantami SAP

 

SAP to ciągle światowy lider wśród dostawców rozwiązań biznesowych ERP dla przedsiębiorstw ze wszystkich branż i gałęzi gospodarki, który nie zwalnia tempa. Będąc od ponad 30 lat liderem na płaszczyźnie systemów ERP, SAP rozszerza swoje portfolio o system S/4HANA zbudowany na szkielecie nowoczesnej wyjątkowo szybkiej bazy danych, promuje nowoczesny interface „Fiori” i umożliwia łatwe łączenie systemu z nowoczesnymi narzędziami wspierania m.in. sprzedaży, planowania. Studia na kierunkach: SAP ERP S4/HANA oraz ABAP na AGH w Krakowie pozwalają posiąść wiedzę z zakresu SAP i przemodelować swoją karierę w dynamicznie rozwijającym się obszarze IT.

Termin i miejsce

Środa, 7 września, godz. 18:30

Webinar: MS Teams

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWE2NTZmYmQtYjZiZi00MjI4LWI5OWUtY2M0YmUxZTI1MzQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%22785914eb-8c77-4c86-a1bc-38a97e6de42e%22%7d

Plan spotkania

18.30-18.45 Wprowadzenie: SAP S/4HANA i ABAP
18.45-19.30 Zaprezentowanie systemu SAP w postaci praktycznego pokazu z case study z wybranej funkcji na najnowszym SAP GUI 7.70
19.30-19.45 Jak zostać użytkownikiem końcowym lub konsultantem SAP?
19.45 Pytania :)

Nasi trenerzy, konsultanci SAP, Wykładowcy studiów podyplomowych:

Sebastian Sobczyk – konsultant SAP

Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Specjalizuje się w systemach informatycznych wspomagających działalność przedsiębiorstwa (ERP), konsultant oraz trener programów: SAP ERP, SAP S/4HANA, Comarch XL. Konsultant  wdrożeń i wsparcia rozwiązań informatycznych w firmach. Od lat prowadzi z sukcesem własną działalność gospodarczą, jest doradcą biznesowym w zakresie technologii nowoczesnych rozwiązań informatycznych w sieci. Wspiera i pogłębia wiedzę użytkowników w obszarze fachowego wykorzystania systemu SAP w procesach zachodzących w organizacji. Bierze udział w transferach wiedzy dotyczącej procesów logistycznych u klienta.

 

Paweł Woźniak – konsultant SAP

Absolwent Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego. Konsultant SAP w modułach: MM / WM / QM / PP w obszarze funkcjonalnym, technicznym oraz na płaszczyźnie procesów logistycznych w wiodących zakładach przemysłu chemicznego w Polsce. Doradca w zakresie wykorzystywania modułów SAP: MM / WM / QM / PP. Praca z użytkownikami, polegająca na wspieraniu i pogłębianiu wiedzy dotyczącej fachowego wykorzystania SAP w procesach zachodzących w organizacji. Udział w transferach wiedzy dotyczącej procesów logistycznych u klienta. Posiada również duże doświadczenie praktyczne jako administrator sieci komputerowych i analityk hurtowni danych.

Studia będą prrowadzone w formie zdalnej.


Rekrutacja rozpoczęła się 19.07.2022 i potrwa do wyczerpania limitu miejsc na kierunku.

 

Wa ramach studiów nauczysz się wspomagać biznes w czasie rzeczywistym dzięki SAP S/4HANA, inteligentnemu pakietowi ERP stworzonemu z myślą o przetwarzaniu in-memory. SAP S/4HANA to podstawa cyfrowa, która łączy przedsiębiorstwo z klientami, sieciami biznesowymi, Internetem Rzeczy, Big Data i nie tylko. Jeśli chcesz wykorzystać swoje atuty, naucz się kontrolować i zarządzać przedsiębiorstwem w czasie rzeczywistym dzięki SAP S/4HANA i wykorzystaj możliwości, jakie daje technologia IT na świetnie rozwijającym się rynku pracy w Polsce. Studia są nowością w naszym kraju.
 

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie Cię do praktycznego wykorzystania systemu SAP S/4HANA jako narzędzia pracy na stanowiskach użytkownika kluczowego odpowiedzialnego za SAP czy konsultanta wspierającego system SAP w firmie. Atutem będzie posiadanie wiedzy z zakresu procesów biznesowych dostępnych w systemie SAP R3 ECC.

Każdy ze słuchaczy otrzyma swoje indywidualne konto do systemu SAP4/HANA z SAP Fiori z możliwością logowania 24h na dobę, aby mógł szkolić się/uczyć także w domu.

Po zakończeniu studiów każdy uczestnik otrzyma certyfikat SAP UA S/4HANA.

Od 2019 roku Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie uczestniczy w międzynarodowym programie SAP University Alliances. Dzięki tej współpracy studenci studiów podyplomowych mają dostęp do najnowszych technologi SAP w tym SAP HANA, mogą uczestniczyć w dodatkowych kursach zamieszczonych w bibliotece University Alliances, korzystać z materiałów szkoleniowych opracowanych przez SAP, uczestniczyć w organizowanych wydarzeniach, webinarach prowadzonych przez doświadczonych ekspertów, konsultować się ze społecznością SAP University Alliances.


"Na polskim rynku pracy w branży IT widoczny jest ciągły deficyt specjalistów ds. wspierania i wdrażania systemów ERP. Dobra znajomość systemu SAP S/4HANA to niepodważalny atut, który odpowiednio wykorzystany, stwarza bardzo dużą przewagę na rynku pracy. Wśród pracodawców oferujących stanowiska konsultantów, programistów czy specjalistów z różnych modułów funkcyjnych systemu SAP znajdują się zarówno uznane firmy polskie, jak i międzynarodowe, dla których największym problemem jest znalezienie pracownika o odpowiedniej wiedzy, doświadczeniu i znajomości realiów branży".

Sebastian Sobczyk 
Konsultant wdrożeniowy SAP

Wykładowca kierunku: Systemy ERP na przykładzie SAP ERP - ścieżka SAP S/4HANA

 


Studia będą prrowadzone w formie zdalnej.

 

Lista prowadzących

 1. dr hab. inż. Marek Karkula
 2. dr hab. inż. Jerzy Feliks
 3. dr hab. inż. Edyta Kucharska
 4. dr inż. Robert Marcjan
 5. dr inż. Michał Jakubiak
 6. mgr inż. Marek Szwajk
 7. mgr inż. Mateusz Szwajk
 8. mgr inż. Szymon Piechowiak
 9. mgr inż. Jolanta Tomczyk
 10. mgr inż. Jarosław Grząślewicz
 11. mgr inż. Tomasz Wojciech
 12. mgr inż. Radosław Fuchs
 13. mgr inż. Krzysztof Szczepaniec
 14. mgr inż. Johannes Teodorowicz
 15. mgr inż. Wojciech Barczyński
 16. mgr inż. Mariusz Bubeła
 17. mgr inż. Rafał Grzeszczuk
 18. mgr inż. Witalij Rudnicki
 19. mgr inż. Sebastian Sobczyk
 20. mgr inż. Bartosz Szubzda
 21. mgr inż. Bartłomiej Trojan
 22. mgr inż. Paweł Woźniak
 23. mgr Elżbieta Gmur
 24. mgr Piotr Kosior
 25. mgr Paulina Kuliga
 26. mgr Bartłomiej Socha

 

 

Plan studiów

 

SEMESTR STUDIÓW – 1:
 

Lp.

Nazwa przedmiotu 

forma zajęć 

liczba godzin zajęć 

sposób zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

1.

Podstawy systemu ERP na przykładzie SAP MM

wykład, ćwiczenia laboratoryjne 

16

zaliczenie 

2.

Narzędzia do programowania ABAP

wykład, ćwiczenia laboratoryjne 

8

zaliczenie 

1

3.

Podstawy programowania ABAP

wykład, ćwiczenia laboratoryjne 

52

zaliczenie 

8

4.

Programowanie dialogowe

wykład, ćwiczenia laboratoryjne 

16

zaliczenie 

2

5.

Komunikacja z bazą danych i OpenSQL

wykład, ćwiczenia laboratoryjne 

16

zaliczenie 

2

 

SEMESTR STUDIÓW – 2:
 

Lp. 

Nazwa przedmiotu 

forma zajęć 

liczba godzin zajęć 

sposób zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

1.

Zaawansowane techniki programowania

wykład, ćwiczenia laboratoryjne 

20

zaliczenie 

4

2.

Tworzenie wydruków

wykład, ćwiczenia laboratoryjne 

8

zaliczenie 

1

3.

Tworzenie rozszerzeń i modyfikacje SAP ERP

wykład, ćwiczenia laboratoryjne 

16

zaliczenie 

4.

Lista ALV

wykład, ćwiczenia laboratoryjne 

8

zaliczenie 

1

5.

SAP HANA  

wykład, ćwiczenia laboratoryjne

8

zaliczenie 

1

6.

Trendy w inżynierii oprogramowania dla SAP  

wykład, ćwiczenia laboratoryjne  

16

zaliczenie 

2

7.

Seminarium dyplomowe 

ćwiczenia seminaryjne 

8

zaliczenie 

1

8.

Praca dyplomowa

 

 

 

3

 

Łączna liczba godzin: 192

Łączna liczba punktów ECTS: 30 

 

 

Warunki rekrutacji

Wymagamy, aby kandydaci znali podstawowe zasady obsługi komputera (poczta elektroniczna, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny itp.)

Tryb zgłoszeń: obowiązuje kolejność zgłoszeń (za zgłoszenie uznaje się złożenie wszystkich wymaganych dokumentów oraz dokonanie opłaty operacyjnej) 

Maksymalna liczba uczestników: 20

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II st. na dowolnym kierunku,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty operacyjnej w wysokości 100 zł

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie studiów podyplomowych SAP ERP: pokój 2.28, Centrum Informatyki, ul. Kawiory 21, 30-055 Kraków

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji w ramach edycji studiów podyplomowych: lipiec 2022 – 30 września 2022 (do wyczerpania miejsc)

Czas trwania: listopad 2022 - lipiec 2023
Cena: 8800 PLN
Brak terminów 🙁

DOKUMENTY DO POBRANIA

   Formularz zgłoszeniowy 

   Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów podyplomowych 

 

OPŁATA ZA STUDIA

Opłata za studia wynosi 8800 zł i może zostać rozłożona na raty w wysokości 6000,00 za semestr I (w tym opłata wpisowa 100,00) oraz 2 800,00 za semestr II.

Na etapie zapisywania się przez stronę nie jest konieczne uiszczenie opłaty wpisowej. O opłatę poprosimy w terminie późniejszym.

 

INFORMACJE KONTAKTOWE

Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. inż. Marek Karkula

Osoba do kontaktu: mgr inż. Paulina Mularczyk-Mędrykowska oraz mgr inż. Monika Zduleczna

tel.: +48 12 328 33 21

mail: paula@agh.edu.pl oraz mcz@agh.edu.pl oraz podyplomowe-erp@informatyka.agh.edu.pl